Mediacje

Mediacja to skuteczny sposób komunikacji w sytuacji konfliktu.

Jako bezstronny i neutralny mediator, pomagam skupić się na potrzebach obu stron i rozwiązać spór w bezpiecznym środowisku.

Podczas mediacji zwracam szczególną uwagę na jasną komunikację i poszukiwanie pozytywnego rozwiązania dla obu stron w duchu win-win.

Prowadzę mediacje w Poznaniu i we Wrocławiu, wspierając klientów w sprawach gospodarczych, pracowniczych i innych.

Jestem członkiem stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji oddział Poznań.

Łukasz Garczewski, mediator

Ukończone szkolenia specjalistyczne PCM:

Mediacje prowadzę zgodnie z Kodeksem Etyki Mediatora PCM

Więcej o mnie · mój profil na LinkedIn

Wniosek o mediację

Dane osoby wnioskującej

Dane drugiej strony sporu

Informacja na temat stanu faktycznego